Tipy pro výběr obsahu na kartu

Hlavní účel digitální karty obce je poskytnou relevantní, stručné informace pro své občany. Proto je vhodné to nepřehánět s detaily a raději směrovat třeba na webovou stránku s rozcestníkem. Stejně tak to platí o kontaktních informacích, které nemají nahradit kompletní telefonní seznam obce.

POZOR, dbejte na aktuálnost informací a jejich pravdivost:

 • Situace se často mění, stejně tak i státní opatření.
 • Internetem se šíří poplašné správy a často vysloveně nepravdivé informace.
 • Prověřujte si veškeré informace! Pokud něco vypadá příliš dobře, nebo příliš špatně, zbystřete pozornost – nejpravděpodobněji se nejedná o pravdu.
 • Doporučujeme nahlédnout na plakáty Kognitivní zkřeslení a Detektor pseudovědy na stránkách https://www.krimys.cz/kriticke-mysleni/ 

Obsah karty je rozdělen na 6 sekcí, kde každá má svůj zamýšlený účel:

 • 📢Aktualita: Nejaktuánější informace a upozornění na změny v jiných sekcích. Uvádějte je chronologicky, od nejnovější, včetně datumu. Staré aktuality mažte, udržujte přiměřený rozsah – raději se odkažte na archiv aktualit na obecním webu, nebo sociální síti (přiložte odkaz do sekce Kontakty).
 • 📅 Provoz: V jakém režimu funguje úřad? Jaké jsou aktuální hodiny pro veřejnost a preferovaný způsob komunikace? Které služby jsou v provozu?
 • ⚠️ Upozornění a doporučení: Zkuste stručně a výstižně sumarizovat platná pravidla pro běžný život v obci. Apelujte na jejich dodržování a ohleduplnost. Jsme v tom všichni společně.
 • 📝 Další informace: Prostor pro doplňující pokyny a informace – třeba o plánovaných změnách, provozu náboženské obce, služby nákupu pro seniory a další.
 • 🦠 COVID-19: Zde je vhodné znova doporučit, jaké preventivní kroky bychom měli učinit každý sám, ale i vzhledem k okolí. 
 • 📞 Kontakty a odkazy: Přidejte pouze nejnutnější kontaktní telefony a e-maily. K těmto se držitelé karty dostanou i bez připojení k internetu. Kompletní seznam přiložte jako odkaz na webové stránky obce. Do odkazů nezapomeňte přidat web obce, aktuality na webu, státní stránky k této situaci, nebo odkaz na sociální sítě. Řazení kontaktních informací je: 1.telefon, 2.e-mail, 3.web.

Doporučení k formátování obsahu:

 • Přehlednost textu zvýšíte vhodným využíváním odřádkování a využitím ikon emoji.
 • Nepoužívejte klávesu „mezerník“ při snaze o zarovnávání textu na střed – každý telefon má různou šířku displeje a tím i počet znaků v řádku (jinými slovy – takovéto zarovnání se nepovede).
 • Používejte interpunkci (háčky, čárky) a pravopisní pravidla.
 • Text psaný KAPITÁLKAMA používejte střídmě a jen v odůvodněných případech.