Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas nám udělujete jen v případě, že nejste zákazníkem služby Stammgast. V případě, že již jste zákazníkem služby, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiných právních důvodů (více zde: Zásady ochrany osobních údajů).

Zaškrtnutím políčka dáváte svůj výslovný souhlas nám, správci osobních údajů, Smartbrains solutions s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo 043 800 11, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C 89607 (Správce), abychom zpracovávali v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • informace o používání našich služeb, včetně informací obsažených ve Vašich žádostech o služby;
 • informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte),
 • informace, které jsme získali přímo od Vás nebo ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a za účelem obdržení marketingových informací a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme, viz. část „Spolupracující třetí strany“, k našim následujícím účelům uskutečňovaným námi nebo osobami námi pověřenými:
  • zasílání informací o námi organizovaných událostech e-mailem;
  • zasílání obchodních sdělení e-mailem;
  • nabízení služeb (poskytovaných námi nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou) e-mailem;
  • uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu;
  • automatické zpracování za účelem analýzy Vašich osobních údajů za účelem vývoje cílené reklamy odpovídající Vašim potřebám;
  • marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb; a
  • organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno námi, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také dalšími zpracovateli/příjemci, viz část „Spolupracující třetí strany“.

Pokud se nestanete našim zákazníkem, Váš souhlas bude platný po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním e-mailu na adresu info@smartbrains.cz.

Zaškrtnutím políčka potvrzujete, že jste se seznámil/a s Zásadami ochrany osobních údajů, že jste jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jste si vědom/a, že máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup ke svým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů; a
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Po zaškrtnutí políčka souhlasu a odeslání formuláře tlačítkem „Odeslat“ považujeme proces udělení souhlasu za úspěšně dokončený.