Zaškrtnutím políčka dáváte svůj výslovný souhlas nám, správci osobních údajů, Smartbrains solutions s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo 043 800 11, zřizovateli Věrnostního programu Stammgast (Správce), abychom zpracovávali v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše osobní údaje, a to nad rámec zpracování nezbytného pro samotnou realizaci Věrnostního programu Stammgast.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa);
 • informace o používání našich služeb, včetně informací obsažených ve Vašich žádostech o služby;
 • informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • údaje získávané na základě vaši účasti v rámci Věrnostního programu Stammgast (zejména údaje o Vašem spotřebitelském chování a preferencích v souvislosti s užíváním věrnostních karet našich smluvních partnerů – např. údaje o uskutečněných nákupech, připisování a uplatnění benefitů, využívání akčních nabídek a údaje získané v rámci průzkumů
  spokojenosti, nabídek a odměn).
 • informace, které jsme získali přímo od Vás nebo ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a za účelem obdržení marketingových informací a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme.

Vaše osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracováváný k následujícím účelům uskutečňovaným námi nebo osobami námi pověřenými:

 • zasílání informací o námi organizovaných událostech e-mailem;
 • zasílání obchodních sdělení e-mailem;
 • nabízení služeb (poskytovaných námi nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou) e-mailem;
 • uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu;
 • automatické zpracování za účelem analýzy Vašich osobních údajů za účelem vývoje cílené reklamy odpovídající Vašim potřebám;
 • marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb; a
 • organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno námi, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také dalšími zpracovateli/příjemci, viz část „Spolupracující třetí strany“ a jednotlivými podniky, které se Věrnostního programu Stammgast účastní jako Partneři (zákazníci služby Stammgast). Budeme v rámci našich možností dohlížet, aby všechny subjekty, kterým budou osobní údaje předány, sdílely náš vysoký standard jejich ochrany.

Poskytnutím souhlasu nám umožníte přizpůsobit naše služby na míru Vám. Tento souhlas je ale dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním e-mailu na adresu info@smartbrains.cz.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu Vaši účasti ve Věrnostním programu Stammgast a po dobu následujících pěti let po ukončení této účasti.

Zaškrtnutím políčka potvrzujete, že jste se seznámil/a s Zásadami ochrany osobních údajů, že jste jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jste si vědom/a, že máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup ke svým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů; a
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.